כללי

שמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים בפרויקט הר – 400

שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
  • שלח התראות על כתבות חדשות

לא לחינם נחשבת הוד השרון דוגמא לאומית לצמיחה עירונית המשלבת פיתוח מהיר ובנייה יחד עם שמירה קפדנית על ערכי טבע ונוף.
הוד השרון מציעה מרחב אורבני עם ״ריאות ירוקות״, פארקים מהגדולים בארץ, שפע גינות, פינות נוי ומתקני משחקים, אולמות ומגרשי ספורט, מוסדות רבים לשרות הציבור, כבישים רחבים משולבים בכיכרות תנועה מעוצבות ופורחות להגברת הבטיחות בדרכים, ומקדמי איכות חיים נוספים. כבישים ארציים עוקפים ומקיפים את העיר ומקלים על זרימת התנועה בה ועל הקשר עם שאר חלקי המדינה.

כחלק מפרויקט הר – 400 בהוד השרון הוקמה ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.

  • בהוראות תמ״מ 10/3 נקבע מנגנון המתנה את אישור תוכניות מקומיות בעריכת מסמכים תכנונים לכל אחת מהרשויות המקומיות הכלולות בתחומה ואישורם בולנת״ע.
  • הוועדה המחוזית קיימה דיון במסמך התכנוני של הוד השרון בתאריך 27.12.10 והמליצה על אישורו בתנאים שונים והובאו לדיון בפני הולקחש״פ .
  • עורך התוכנית מר יוסי פרחי הציג בדיון שנערך ביום 5.3.12 כי כ- 80% מהקרקע בבעלות פרטים מתוך ה -2200 דונם, וכלה בצורך בכ- 5000-6000 יח״ד לצורך מימון עלויות פיתוח הפארק. לשם כך נבחנה תפרוסת היח״ד והצפיפות שתהיה נטו 18 יח״ד או 9 יח״ד ברוטו שכונתי.
  • הנ״ל תואם למוצע בתוכנית המתאר של הוד השרון. מדגיש כי המסמך התכנוני כולל 70% שטחים ירוקים וכ- 30% שטחי פיתוח עירוני.

החלטת הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים שאושרה ביום 2.4.12

הוועדה לאחר ששמעה את המוזמנים השונים, ובכללם נציגי רשות נחל הירקון (נציגי הוועדה החקלאית נכחו בדיון אך לא בקשו להביע את עמדתם) ולאחר שדנה במוצע במסמך התכנוני, משבחת את עיריית הוד השרון ואת צוות התכנון על עריכתו.
ככלל ניכר כי המסמך התכנוני עמד בעיקרון המופיע בתמ״מ 10/3 לעניין שימור מרחב הירקון.

השטחים המוצעים במסמך התכנוני לפיתוח, מצויים בתחום מרקם עירוני.

 

שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

השאר תגובה

כללי